Thummimcode

VOOR WIE IS DE THUMMIM GESCHIKT?

Bedrijven en organisaties
Scholen
Ziekenhuizen, instellingen
Woongroepen
Verzorgingshuizen
Eigenlijk overal waar mensen bij elkaar komen
Inzetbaar voor stressreductie en verzuimpreventie

Heeft jouw organisatie behoefte aan:

  • Meer vitaliteit en creativiteit
  • Medewerkers die zich meer bewust zijn van eigen kwaliteiten
  • Betere gezondheid van de medewerkers (minder ziekteverzuim)
  • Meer verbinding tussen zowel de medewerkers als de afdelingen
  • Soepel lopende vergaderingen en overleggen

De Thummimcode stoel
In deze hectische tijd wordt er veel van ons gevraagd. We ervaren stress door de eisen die aan ons gesteld worden of door de eisen die we aan onszelf stellen. Vaak nemen we te weinig tijd om te ontspannen en weer in balans te komen. 
Soms eisen stress, werkdruk en spanningen echter hun tol en veroorzaken blokkades in ons energiesysteem waardoor we ons niet optimaal fit voelen. Door plaats te nemen op de Thummim kunnen deze blokkades weer opgeheven worden, zodat jouw energie weer vrij kan stromen. Daardoor voel jij je weer vrijer en vitaler.

Ieder mens heeft het diepe verlangen om zich goed en vitaal te voelen.

Het bijzondere van de Thummimcode is dat hij niet alleen bevrijdend, ontspannend en vitaliserend werkt op het individu, maar ook gemakkelijk een netwerk van zuivere verbindingen binnen een organisatie opbouwt. Hij creëert zodoende een levendige manier van samenwerken, waarbij medewerkers vanuit vrijheid en eigen verantwoordelijkheid hun unieke waarde toevoegen aan het geheel. 

De Thummimcode is familie van de Urimcode en Broncode en is speciaal geschikt voor organisaties, bedrijven, scholen, ziekenhuizen, kortom alle plaatsen waar meerdere mensen samenwerken en of wonen. Door regelmatig op de Thummim plaats te nemen kunnen medewerkers of bewoners weer in balans komen en worden zij zich meer bewust van hun kwaliteiten en kunnen deze beter inzetten. Ze ervaren meer plezier, creativiteit en vitaliteit. 
Daarnaast ontstaat er meer verbinding en daardoor een betere samen- werking tussen de mensen die de Thummimcode gebruiken. Als meerdere mensen in een organisatie plaats nemen in de Thummim, werkt dit door op het gezamenlijke energieveld van de organisatie.

In de praktijk hebben we gezien dat vergaderingen sneller en effectiever verlopen, mensen makkelijker samenwerken en oplossingen aandragen en de gehele werksfeer enorm verbetert als men regelmatig met de juiste intentie op de Thummim plaatsneemt.

De mogelijkheden om de Thummim in te zetten zijn legio, niet alleen in bedrijven en organisaties maar bijvoorbeeld ook in scholen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen etc.
Het zal de sfeer verbeteren, en de onderlinge samenwerking en verbondenheid verhogen. Bovendien stimuleert het de creativiteit en komen mensen makkelijker bij hun passie en bezieling

  • Kinderen worden er meer ontspannen van en blijven authentiek
  • Onderwijzend personeel kan zich even ontladen om zo weer fris voor de klas te staan
  • Patiënten/cliënten in ziekenhuizen of instellingen zullen minder stress ervaren en daardoor mogelijk sneller herstellen. 
  • Gebruikers voelen meer verbondenheid met elkaar waardoor de verdraagzaamheid en empathie toeneemt. 
  • Stress wordt gereduceerd wat resulteert in minder ziekteverzuim.

Wil jij ervaren wat de Thummim voor jou persoonlijk of voor jouw organisatie kan betekenen? 

Ik leg het je graag uit en belangrijker nog, laat het je ervaren 

Voorwaarde is wel dat je bereid bent met een open mind in de stoel plaats te nemen en te ervaren wat er gebeurt. 

Binnen de bedrijfsontwikkeltrajecten van Aicon wordt de Thummim regelmatig ingezet als ondersteuning om processen sneller en moeiteloos te laten verlopen. Bovendien kunnen we op deze manier een effectieve bijdrage leveren aan stressreductie en verzuimpreventie

De Thummimcode kan na overleg en duidelijke instructie een aantal weken gehuurd worden door bedrijven, instellingen en organisaties. 
Natuurlijk zorgen wij voor een goede begeleiding en kun je met vragen steeds bij ons terecht.

"Bij mij ben je in goede handen"

Waarom je specifiek bij mij moet zijn?
Steeds weer krijg ik van cliënten te horen dat ik zoveel rust en vertrouwen uitstraal. Ik vind het fijn om jou zo op je gemak te stellen, dat je al tijdens de eerste behandeling diep in de ontspanning komt. Ik respecteer jouw grenzen maar help je op een liefdevolle wijze om door blokkades heen te gaan.

Weet jij niet welke behandeling je het beste kunt kiezen of wil je graag even overleggen? Neem dan contact met me op. Samen bekijken we wat op dit moment je hoofdvraag is en kiezen de behandeling die daar het beste bij past. Tijdens de behandeling stem ik mij intuïtief op jou af zodat je altijd ontvangt wat je op dat moment nodig hebt.
NEEM CONTACT MET MIJ OP »
facebook-squarelinkedin-squarephoneenvelopeinstagram